Oferta

Realizacja zadań służby bhp w MŚP

Ocena ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy

Doradztwo w zakresie bhp

Opracowywanie instrukcji bhp i ppoż

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.)

Specjalizujemy się w szkoleniach „azbestowych” 

      - dla kadry kierowniczej

      - dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach  robotniczych przy pracach w kontakcie z azbestem

Image